26 Ind. 8 april    

Aktuell ställning  <<  >>  25  26  27  28


26 9742
Öst D873
Alla 76
  653
EKkn1083 ---
kn2 1065
105 Kkn982
ED10 kn8742
  D65
  EK94
  ED43
  K9
# Resultat Poäng
1 200      2 0
1 90      0 2Aktuell ställning  <<  >>  25  26  27  28